Loading...

Onze diensten

Vanuit onze missie werken we samen met ondernemers, bedrijven en hun mensen rond 3 grote bouwstenen: strategisch ondernemerschap, organisatieontwikkeling en personeelsontwikkeling.

Straio line
Straio line

Strategisch
ondernemerschap

Naast dagdagelijks overleven hebben ondernemers vandaag meer dan ooit nood aan een duidelijke visie over waar zij als persoon en hun zaak in de toekomst willen staan. Sommigen hebben dit reeds heel scherp terwijl anderen nog volop zoekende zijn. Bovendien is de weg ernaartoe zeer onzeker en continu onderhevig aan bijsturingen op basis van wijzigingen in de markt. Ambitieus ondernemerschap en leiderschap maken hierin het verschil.

Straio begrijpt maar al te goed dat ondernemers hierbij nood hebben aan een klankbord en duidelijke handvaten. Concrete plannen maken voor de volgende 3 jaar is helaas niet meer mogelijk, maar een heldere vlag planten in de toekomst is dat wel. En ondertussen bepalen op welke basis je kan voortbouwen in combinatie met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, dat is waar strategisch ondernemerschap om draait. Diegenen die erin slagen dit te vertalen naar concrete acties en initiatieven, en hun mensen daarin meekrijgen, gaan een mooie toekomst tegemoet.

Wij zijn graag jouw wingman indien je:

 • als ondernemer meer financieel inzicht wil in uw zaak en van daaruit onderbouwde strategische beslissingen wil nemen;
 • een klankbord wenst zodat je er dagdagelijks niet alleen voor staat;
 • wil gaan van brandjes blussen naar een heldere visie voor de toekomst;
 • jouw visie meer wil vertalen naar concrete initiatieven en acties voor vandaag en morgen;
 • jouw medewerkers sterker wil betrekken in het vormgeven van de toekomst;
 • sneller wil kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen in de markt;
 • op zoek bent naar tools op maat van jouw KMO om een gezond financieel en strategisch beleid te voeren.
Straio line
Straio line

Organisatie
ontwikkeling

Zoals dagelijks de hele wereld, de mensheid, de technologie … evolueert, zo groeien ook onze organisatiemodellen. Organisaties vandaag de dag worden niet meer gemanaged zoals bedrijven in de vorige eeuw. Een wereld in verandering vraagt wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op verandering. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Hoe ontwerp ik mijn organisatie zodat mijn mensen en mijn bedrijf erin slagen het doel van onze organisatie te realiseren?

Wij zijn graag jouw wingman indien je:

 • op zoek bent naar de ware bestaansreden van jouw bedrijf, naar wat jullie met het bedrijf willen waarmaken en welke activiteiten daarvoor moeten georganiseerd worden;
 • wil bepalen welke organisatiestructuur jullie nodig hebben om die activiteiten te organiseren;
 • jouw leiderschap ten volle wil opnemen en wil bepalen we zich verantwoordelijk voelt en gedraagt;
 • jouw team wil laten samenwerken en ze met elkaar en met de beschikbare talenten aan de slag wil laten gaan om dit te realiseren;
 • verwachtingen wil helder krijgen over wat van de individuele werknemer wordt verwacht qua vaardigheden en gedrag.
Straio line
Straio line

Personeels
ontwikkeling

Uw medewerkers zijn enerzijds het kostbaarste en anderzijds het meest kwetsbare deel van uw bedrijf. Zij zijn bovendien hetgeen ondernemers vandaag het meest wakker houdt.

Met Straio gaan wij kijken naar wat jouw bedrijf nodig heeft. We gaan kijken wat er is en wat er nodig is om de aantrekkingskracht van jouw bedrijf te vergroten. Straio wordt hierbij jouw HR klankbord. We gaan je inspireren, confronteren, en doen groeien in jouw HR-beleid. We ontwerpen samen een HR-beleid dat past bij jouw bedrijf en bij jouw mensen.

Wij zijn graag jouw wingman indien je:

 • op zoek bent naar de juiste werkkrachten;
 • jouw medewerkers wil blijven motiveren;
 • een HR-beleid wil uitbouwen dat past bij jouw bedrijf;
 • ervoor wil zorgen dat de communicatie beter loopt in jouw bedrijf.

Iceman: "You can be my wingman any time.”
Maverick: "Bulls**t! You can be mine.”

Let’s fly together