Loading...

Milvus consulting

MILVUS consulting is een ambitieus milieuadvies- en studiebureau, gespecialiseerd in het opstellen en opvolgen van diverse milieu- en natuurrapporten en MER-studies.

De uitdaging

In 2018 had de organisatie net een groeispurt achter de rug. Ze waren vanuit een team van 8 medewerkers op korte termijn gegroeid naar een groep van 12 medewerkers. Frustaties van trouwe vaste werknemers dienden zich echter aan rond de laatste aanwervingen, en de eerste vraagtekens ontstonden rond de huidige organisatiestructuur. De CEO Toon Van Elst en de HR veranwoordelijke Griet Philips zagen in dat ze voor een belangrijk vraagstuk stonden waar ze niet onmiddellijk een oplossing voor hadden. Na een aangename kennismaking, kozen ze voor het enthousiasme en de expertise van STRAIO om hen te laten begeleiden.

Het werk & de resultaten

Na enkele gesprekken besloten we om een personeelsbeleid op maat van het bedrijf stap voor stap te ontwerpen. Een cruciaal leidend principe was dat we zouden luisteren naar de organisatie en de mensen, en dat we de organisatie zouden herontwerpen zodat de doelstellingen van het bedrijf konden waargemaakt worden. Als snel bleek immers dat door de groei de voeling met de visie naar de achtergrond verdwenen was waardoor de organisatie dreigde vast te lopen.

De domeinen waarmee we van start zijn gegaan:

  • Verbinden met de missie en visie
  • Teamwerking uitbouwen
  • Vormgeven van het HR beleid

Door te werken op deze domeinen kwamen stap voor stap de bouwstenen naar boven die cruciaal waren voor een goede organisatiewerking: ‘AUTONOMIE’, ‘SAMEN’, ‘EXPERTISE’ en ‘IMPACT’.

Drie jaar later zijn er drie zelforganiserende teams binnen de Milvus groep ontstaan met elk hun expertise en duidelijke doelstellingen, en zijn er overkoepelend over de teams heen werkgroepen die de teams ondersteunen in het domein van HR, kennisbeheer, financieel en commercieel. Er is een op maat ontworpen ondersteunend personeelsbeleid dat verder gedragen wordt door één van de werkgroepen.

‘Happy Neighbour, Happy Business: we streven naar een gezond evenwicht tussen bedrijf, omgeving en beleid’ is hun leuze geworden. En met een verhuis naar een mooie werkplek omgeven door natuur en de Gentse haven, hebben ze dit zelf ook verder in praktijk omgezet.

De toekomst

En het werk is nog niet gedaan. Elk team heeft nu zijn eigen doelstelling binnen de gezamelijke droom van de Milvus groep, waardoor de hele groep een mooi groeipad tegemoet gaat. Terzelfdertijd is er het besef dat groeien een werkwoord is. De fundamenten zijn er, maar wij volgen de organisatie, teams en medewerkers nog verder op om hen te ondersteunen in de behoeftes die gaandeweg het groeitraject ontstaan.

In onze podcast vertelt Toon van Milvus over zijn ervaringen met STRAIO:

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend