Loading...

Financiële ontwikkeling

Wat is een financieel gezond kader om onze visie te realiseren?

Bedrijven hebben heel wat verantwoordelijkheden die verder gaan dan winst maken. Maar de inspanningen in jouw organisatie dienen uiteraard wel gebaseerd te zijn op een model dat financieel gezond is. Energie krijgen van wat je doet is belangrijk, maar gezonde marges behalen ook. Je bent het aan jezelf, je organisatie en de maatschappij verschuldigd om financiële prestaties te leveren die jou, je medewerkers, je klanten en leveranciers in staat stellen om te groeien in de toekomst.

STRAIO start waar jouw accountant stopt:

 • We verruimen je financieel inzicht in jouw zaak om van daaruit onderbouwde beslissingen te nemen
 • We bepalen samen hoe je de winstpositie van jouw bedrijf aanzienlijk kan verbeteren en opvolgen
 • We reiken oplossingen aan om ook jouw liquiditeit en solvabiliteit te optimaliseren
 • We zorgen ervoor dat je helder kan communiceren met jouw accountant, bankier of investeerders
 • We bieden je bruikbare tools om een gezond financieel beleid te voeren

Onze aanpak

Hoe pakt STRAIO jullie uitdagingen aan

 • We starten met een diepgaande kennismaking en brengen de uitdagingen waar jij en jouw bedrijf voor staan in kaart. Samen werken we een plan van aanpak uit.
 • Stapsgewijs brengen we het geheel in beweging, vertrekkende van het overeengekomen stappenplan, de beschikbare financiële, operationele en strategische bedrijfsgegevens, en de sterktes en complementariteit binnen jouw ganse organisatie. Hierin is zowel ruimte voor de ondersteuning van jouw gans team als voor individuele begeleiding van key personen binnen jouw organisatie, met als voornaamste doel om iedereen in zijn/haar kracht te zetten.
 • Onderweg volgen we jullie en het veranderingsproces continu op. We doen wat nodig is om de vooropgestelde doelen samen te behalen. We stemmen continu af op de ware missie en visie van jouw organisatie, de waarden die jullie uitdragen, en de doelstelligen die jullie voorop stellen.

Straio gelooft in een wereld van KMO’s en ondernemers die gaan:

 • Van overleven naar leven
 • Van stilstaan naar bewegen
 • Van werken in bedrijf naar werken aan bedrijf
 • Van informatie naar transformatie
 • Van groei naar bloei
 • Van onzichtbaar naar zichtbaar
 • Van oppervlakte naar diepte
 • Van vasthouden naar loslaten

STRAIO ziet hierbij een toekomst waarin elke KMO en ondernemer:

 • slimmer, professioneler en gelukkiger werkt
 • voluit hun unieke karakter uitspeelt binnen de sector en op de arbeidsmarkt
 • er niet alleen voor staat, maar de ondersteuning krijgt die ze werkelijk verdienen
 • hun uitdagingen mee laten dragen door sterke schouders
 • zowel financieel als menselijk een meer voldaan leven leiden
 • vanuit een zuivere identiteit een grotere impact kan waarmaken

"STRAIO bouwt bruggen en vervult een belangrijke rol in het blijven connecteren met de organisatie en het uitvoeren van mijn eigen plan/droom. Ik ben blij met jullie steun en de manier waarop jullie me laten zoeken naar mijn kern."

- Uitvaartbedrijf -

Bekijk deze case

Voor wie?

KMO’s en ondernemers die vooruit willen

STRAIO zet zich in voor KMO’s en ondernemers die zowel intern (binnen de organisatie) als extern (naar hun klanten toe) vooruit willen. Hiervoor zijn zij bereid om de eerste stappen te zetten richting echte transformatie, met zichtbare en voelbare resultaten zowel op korte termijn als voor de komende jaren.

Bedrijven die moed tonen

Wij bieden volledige ondersteuning aan bedrijven die moed en durf tonen om er voor te gaan en om hun bestaande denkkaders te verruimen. Bedrijven die vooruit willen, verdienen het oprecht om zichzelf en hun mensen te kunnen ontwikkelen, te herontdekken of heruit te vinden; met respect voor hun klanten, de ziel en het DNA van de organisatie.

Onze klanten zijn stuk voor stuk moedige ondernemers die willen investeren in zichzelf en hun mensen, en die ten volle begrijpen dat de enige weg vooruit en tezamen is.

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend