Loading...

Strategische ontwikkeling

Wat is onze visie, en hoe kunnen we dit verder realiseren?

Naast dagdagelijks overleven hebben ondernemers meer dan ooit nood aan een duidelijke visie voor de toekomst. STRAIO begrijpt maar al te goed dat bedrijfsleiders hierbij behoefte hebben aan een klankbord en duidelijke handvaten. Je moet niet harder werken, maar slimmer werken. Je moet niet ín je zaak werken, maar áán je zaak.

Concrete plannen maken voor de volgende 3 jaar is helaas niet meer mogelijk, maar een heldere vlag planten in de toekomst is dat wel. Diegenen die erin slagen dit te vertalen naar concrete acties en initiatieven, en hun mensen daarin meekrijgen, gaan een mooie toekomst tegemoet.

Wat kan STRAIO voor jouw strategische ontwikkeling betekenen?

 • We gaan samen van ‘brandjes blussen’ naar ‘werken aan een heldere visie voor de toekomst’
 • We zijn jouw strategisch klankbord voor het maken van duidelijke keuzes
 • We vertalen jouw visie naar concrete initiatieven, doelstellingen en acties binnen jouw bedrijf
 • We helpen jou sneller in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de markt
 • We bieden je bruikbare tools om een gezond strategisch beleid te voeren

Onze aanpak

Hoe pakt STRAIO jullie uitdagingen aan

 • We starten met een diepgaande kennismaking en brengen de uitdagingen waar jij en jouw bedrijf voor staan in kaart. Samen werken we een plan van aanpak uit.
 • Stapsgewijs brengen we het geheel in beweging, vertrekkende van het overeengekomen stappenplan, de beschikbare financiële, operationele en strategische bedrijfsgegevens, en de sterktes en complementariteit binnen jouw ganse organisatie. Hierin is zowel ruimte voor de ondersteuning van jouw gans team als voor individuele begeleiding van key personen binnen jouw organisatie, met als voornaamste doel om iedereen in zijn/haar kracht te zetten.
 • Onderweg volgen we jullie en het veranderingsproces continu op. We doen wat nodig is om de vooropgestelde doelen samen te behalen. We stemmen continu af op de ware missie en visie van jouw organisatie, de waarden die jullie uitdragen, en de doelstelligen die jullie voorop stellen.

Straio gelooft in een wereld van KMO’s en ondernemers die gaan:

 • Van overleven naar leven
 • Van stilstaan naar bewegen
 • Van werken in bedrijf naar werken aan bedrijf
 • Van informatie naar transformatie
 • Van groei naar bloei
 • Van onzichtbaar naar zichtbaar
 • Van oppervlakte naar diepte
 • Van vasthouden naar loslaten

STRAIO ziet hierbij een toekomst waarin elke KMO en ondernemer:

 • slimmer, professioneler en gelukkiger werkt
 • voluit hun unieke karakter uitspeelt binnen de sector en op de arbeidsmarkt
 • er niet alleen voor staat, maar de ondersteuning krijgt die ze werkelijk verdienen
 • hun uitdagingen mee laten dragen door sterke schouders
 • zowel financieel als menselijk een meer voldaan leven leiden
 • vanuit een zuivere identiteit een grotere impact kan waarmaken

"Ze lieten ons de zaken op een andere manier bekijken. Qua buikgevoel wisten we al veel, maar dit alles degelijk onderbouwen gaf een grote meerwaarde."

- Milvus consulting -

Bekijk deze case

Voor wie?

KMO’s en ondernemers die vooruit willen

STRAIO zet zich in voor KMO’s en ondernemers die zowel intern (binnen de organisatie) als extern (naar hun klanten toe) vooruit willen. Hiervoor zijn zij bereid om de eerste stappen te zetten richting echte transformatie, met zichtbare en voelbare resultaten zowel op korte termijn als voor de komende jaren.

Bedrijven die moed tonen

Wij bieden volledige ondersteuning aan bedrijven die moed en durf tonen om er voor te gaan en om hun bestaande denkkaders te verruimen. Bedrijven die vooruit willen, verdienen het oprecht om zichzelf en hun mensen te kunnen ontwikkelen, te herontdekken of heruit te vinden; met respect voor hun klanten, de ziel en het DNA van de organisatie.

Onze klanten zijn stuk voor stuk moedige ondernemers die willen investeren in zichzelf en hun mensen, en die ten volle begrijpen dat de enige weg vooruit en tezamen is.

Waar loop jij momenteel op vast?

We sparren graag met jullie over jullie voornaamste uitdaging en hoe het aanwezige potentieel sterker in te zetten in jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend