In turbulente tijden komen heel wat organisaties onder spanning te staan. Ze worden geconfronteerd met dalende verkoopcijfers, een oplopende schuld- of voorraadpositie en slinkende kasmiddelen. Dit laatste vormt dan vaak een harde confrontatie met de realiteit. Want zodra de geldmiddelen geleidelijk aan opdrogen, dreigen er veel zaken in jouw organisatie stil te vallen en ontstaat er paniek.

Cash is king, dat is zeker, maar met de juiste queen (ondernemer met de juiste mindset en kennis) is het mogelijk om jouw kasplanning onder controle te houden. Binnen een organisatie kan men relatief eenvoudig de vinger aan de pols houden wat de toekomstige kaspositie betreft.

Kasplanning = overzicht van verwachte uitgaven die over een bepaalde periode in de toekomst noodzakelijk/wenselijk zijn, met daartegenover de verwachte ontvangsten

Tijdens een webinar van Antwerp Management School ging Vincent Molly dieper in op het belang van kasplanning en werd er op basis van een case en een tool uitgebreid geïllustreerd hoe je hier succesvol mee kunt omgaan in jouw organisatie.

Cash Runway - Hoe eenvoudig aan kasplanning doen

https://www.straio.com/tools

In samenwerking met Acco Accountants ontwikkelde STRAIO een kasplanningstool. Deze tool werd speciaal ontwikkeld voor ondernemers. Dit in tegenstelling tot andere tools die vaak voor accountants bedoeld zijn en niet zijn afgestemd op de ondernemer van vandaag.

Download gratis de geautomatiseerde tool die rekening houdt met verschillende scenario’s en krijg meteen een overzichtelijk resultaat van jouw toekomstige kaspositie. Vanuit STRAIO bekijken we graag samen met jou hoe je jouw kaspositie verder kan verbeteren en bijsturen om met meer vertrouwen en gemoedsrust je toekomstige activiteiten uit te bouwen.

Download de tool >

BedrijfsEconomie voor Niet-Economen

Vincent is als Academic Director van de opleiding BedrijfsEconomie voor Niet-Economen ook uitgebreid actief op Antwerp Management School rond diverse thema’s zoals kasplanning voor ondernemers en managers.

Ontdek BENE >