Mensen met visie hebben een duidelijke mening of overtuiging rond een bepaald thema, of slagen er zelfs in om een heel helder toekomstbeeld naar buiten te brengen. Dit laatste gaat voor sommigen al in de richting van voorspellen, wat slechts enkele visionairs op aarde gegeven is. Nochtans schuilt het vermogen om vooruit te kunnen kijken in de meesten van ons. Misschien niet altijd om te bepalen wat de wereld of maatschappij de komende jaren zal brengen, maar wel op z’n minst om een toekomst voor te stellen voor jezelf en jouw organisatie.

Drie vragen staan hierbij centraal: waarom moet je tijd besteden aan het ontwikkelen van een heldere visie, hoe kan je dit in de praktijk concreet aanpakken, en wat typeert een heldere visie voor de toekomst?

Waarom een heldere visie ontwikkelen

Over het waarom kunnen we heel duidelijk zijn: het ontwikkelen van een visie voor jezelf en jouw organisatie biedt ongelooflijk veel houvast. Wanneer je helder maakt welke vlag je in de toekomst wil neerplanten, wordt het leven opeens een stuk eenvoudiger en duidelijker. Je kan het zien als een baken dat je steeds in jouw vizier dient te houden en waar je steeds naar kan teruggrijpen. Het geeft een duidelijke richting aan en helpt jou ongelooflijk sterk in het maken van keuzes.

Eenvoudig gesteld laat het jou toe om bij elke actie of opportuniteit jezelf de vraag te stellen: zal dit mij dichter bij mijn persoonlijke visie en deze van mijn organisatie brengen? Door jouw visie helder te maken zal je intuïtief vaak op slechts enkele minuten kunnen beslissen ‘let’s do this’ of juist niet. Je zal met andere woorden scherp kunnen bepalen of hetgeen je van plan bent om te doen wel degelijk klopt of eerder een grote verspilling is van tijd en middelen. In een wereld die steeds sneller draait, vormt dit zonder twijfel een bijzonder grote troef in het zaken doen en het uitbouwen van jouw organisatie. En het brengt vooral een ongelooflijke gemoedsrust.

Een van onze klanten stond bijvoorbeeld voor de keuze om een overname te doen van een ander bedrijf in zijn sector. Redenerend vanuit argumenten dat ‘groter’ heel wat voordelen brengt, het momenteel een geschikte periode is om op overnamepad te gaan, er goedkope financiering kan aangetrokken worden, en het volledig past binnen jouw ambitie als ondernemer, lijkt het bijna een logische keuze om de overname door te voeren. Maar als deze overname jouw aandacht enkel maar afleidt en niet dichter brengt naar waar je zelf als ondernemer en als organisatie binnen enkele jaren wil staan, dan kan deze overname niet de juiste keuze zijn. En daar heb je op zich zelfs geen uitgebreid businessplan of investeringsanalyse voor nodig om tot het juiste inzicht te komen.

Hoe een heldere visie ontwikkelen

De hoe-vraag beantwoorden is iets uitdagender. Maar het juiste antwoord gaat zeker in de richting van: bekijk het niet louter rationeel. Een visie kan je proberen te bedenken, maar de beste manier is om jou volledig in die visie in te leven. Tracht je voor te stellen waar je jezelf en jouw organisatie in de toekomst ziet staan: wat doe je, wie staat er rond je, op welke locatie sta je, hoe ziet jouw organisatie er op dat moment uit. Net zoals je je in een verhaal kan inleven, is het niet zo moeilijk om je ook onder te dompelen in jouw eigen toekomstbeeld en die van jouw organisatie. Mogelijks heb je hierbij meerdere toekomstbeelden, maar een goede graadmeter is dan: welk geeft jou de meeste energie en waar word je als het ware het meest naartoe getrokken zoals een magneet.

De meeste bedrijfsleiders die we ontmoeten laten de visie bij voorkeur graag mee ontstaan vanuit de organisatie. Werken rond visie vormt dan ook een bijzonder boeiende oefening om te doorlopen met jouw medewerkers. Je kan hiervoor jouw team verdelen in enkele groepen waarin diverse profielen en expertises aanwezig zijn. Per team werk je vervolgens aan een gezamenlijk toekomstbeeld, waarbij creativiteit, verbeeldingskracht en persoonlijke ervaringen (o.a. met klanten) de basis ingrediënten vormen. Door ten slotte elk team zijn toekomstbeeld in alle openheid en veiligheid naar voor te laten brengen, ontstaat er vaak een krachtig samenspel van inzichten, gevoelens en beelden van waaruit een gedeelde vlag voor de toekomst kan groeien. Dit werkt niet alleen erg verhelderend maar bovendien ook enorm verbindend tussen medewerkers. En vooral: iedereen zal vanaf dan steeds naar dit moment kunnen teruggrijpen omdat ze allemaal zelf hebben kunnen ervaren hoe krachtig een heldere visie is.

Waar moet een heldere visie aan voldoen?

Dit brengt ons meteen bij de laatste vraag: waaraan dient een heldere visie te voldoen? Vanuit ons onderzoek in de bedrijfswereld en onze ervaringen in diverse organisaties waarmee we uitgebreid samenwerken, zien we alvast volgende essentiële kenmerken:

  • Visueel: door jouw visie neer te schrijven, of zelfs beter, in enkele beelden uit te werken, zullen mensen er sneller verbinding mee kunnen maken;
  • Potentieel: een visie mag niet te abstract zijn, maar dient terzelfdertijd voldoende ruim te zijn om het volledige potentieel te omvatten;
  • Gevoel: mensen connecteren gemakkelijker met het gevoel dat ergens bij ontstaat, dus schenk voldoende aandacht aan de belevenis die de visie oproept;
  • Ambitie: jouw visie zou je moeten kunnen laten voorafgaan door de volgende vraag: ‘Zou het niet fantastisch zijn mochten we erin slagen.…’;
  • Richting: een visie geeft vooral richting, zonder voorafgaand te veel te willen bedenken via welke paden je daar concreet wenst te geraken.

Sommige ondernemers hebben dit toekomstbeeld glashelder, zelfs al vanaf hun kinderjaren. Maar voor de meesten vraagt het wat oefening en begeleiding vanuit STRAIO om voor zichzelf of samen met hun team hierachter te komen. In het begin kan dit toekomstbeeld nog wat vaag zijn en soms wat abstract. Maar zelfs dan kan je er al heel wat kracht en hulp uit putten om de juiste beslissingen te nemen. En naarmate jouw visie helderder wordt zal je ervaren dat er nog meer en vooral ook juistere opportuniteiten op jou afkomen, die je in de goede richting laten bewegen naar een toekomst die voor jou en jouw organisatie de juiste is.

Ontdek hoe STRAIO jou kan helpen om de juiste keuzes te maken en gemoedsrust te vinden vanuit een krachtige visie voor jou en jouw organisatie!