Vaak denken we aan teamontwikkeling op het moment dat we als team een probleem ervaren. Maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Voor succesvolle teams is teamontwikkeling een vast onderdeel van het werk. Het houdt hen scherp en zorgt ervoor dat ze zich blijven verbeteren.

Zonder ontwikkeling geen team, zou je kunnen zeggen. Elkaar leren kennen, ontdekken wie waar goed in is en op welke manier je het beste samenwerkt, het met elkaar oneens zijn en hevige discussies voeren, plezier hebben met elkaar: het hoort er allemaal bij. Maar je kunt ook actief met teamontwikkeling aan de slag gaan. Dan wordt teamontwikkeling een middel om samen een doel te bereiken. Nóg beter samenwerken, effectiever communiceren, betere prestaties neerzetten, je klanten beter bedienen, vlot inspelen op verandering: you name it.

Er is enorm veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van teams en hun functioneren. Zo geeft het model van Tuckman ons inzicht in de teamfasen forming, norming, storming en performing, al dan niet aangevuld met adjourning. Verder zijn de belangrijkste bouwstenen van effectief teamwork verwerkt in de piramide van Patrick Lencioni. Kennis over de impact van persoonlijke kenmerken van teamleden op het team is inmiddels gemeengoed. We kennen allemaal de teamrollen van Belbin. Ook Insights Discovery© geeft inzicht in de interactie tussen de verschillende teamleden. Al deze modellen helpen de teamleider succesvolle teams te creëren. Ook hier geldt: de theorieën en modellen zijn geen doel op zich, maar een middel om de teamdoelen te bereiken.

Wil je jouw team verder laten ontwikkelen?

Loopt het in jouw team niet vlot? Wil je inzetten op de groei van jouw team? Neem contact op met STRAIO en we bekijken samen wat jullie kan helpen.

Lees meer over STRAIO en organisatieontwikkeling >

Contacteer STRAIO >